image

INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI IN CAZUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE

S.C. “SADACHIT PRODCOM” S.R.L.

TURDA, STR. NICOLAE TECLU NR. 3

COD UNIC DE INREGISTRARE: 5360833

REGISTRUL COMERTULUI:J12/781/1994

TEL/FAX:0264/313748

S.C. “SADACHIT PRODCOM” S.R.L.

INFORMATII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI ÎN CAZUL PERICOLELOR DE ACCIDENTE MAJORE

1. Numele sau denumirea comerciala a operatorului si adresa completa a amplasamentului respectiv

S.C. Sadachit Prodcom SRL, Turda, str. Nicolae Teclu nr. 3, Punct de lucru 22 Decembrie 1989 nr 12 c, Depozit de clor

Director :ing. Rotar Ioan Mihai tel. 0264 313748; 0744575199

Responsabil situatii de urgenta: Rotar Catalin tel. 0264 313748

2. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/ sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii nr. 59/2016 si ca notificarea prevazuta la art. 7 sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin (1) a fost inaintat autoritatii competente.

Notificarea intocmita in baza art. 7 alin (1) din Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase a fost depusa la Secretariatul de risc al Agentiei pentru protectia mediului Cluj.

Unitatea intrã sub incidenþa Legii 59/11.04.2016 privind controlul activitãþilor care prezintã pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase la limita superioarã a cantitãtilor relevante specifice (conform Tabel nr.2, coloana 3 din Anexa nr.1 Partea 2) datoritã capacitãþii maxime de stocare a clorului lichid- substanta nominalizata, din Depozitul de clor.SC Sadachit Prodcom SRL este un amplasament de nivel superior în sensul Legii 59/2016.

3. Explicarea, in termeni simpli, a activitatii desfasurate în cadrul amplasamentului

Depozitul de clor este format din doua rezervoare de clor lichid de 50mc fiecare, amplasate in interiorul unei cladiri inchise, semiingropata, compartimentata, construita din beton. Depozitul are posibilitatea de inchidere pe fiecare compartiment si de extragere a aerului viciat cu clor printr-un sistem de ventilatie cuplat la instalatia de absorbtie a clorului. Un rezervor este mentinut in permanenta gol pentru transvazarea clorului lichid in caz de avarie.

Clorul este adus cu cisterne CF .Traseele tehnologice de clor lichid realizeaza urmatoarele legaturi:

-Cisterna- rezervor de clor;

-Rezervor de clor-instalatie de imbuteliere;

-Rezervor de clor- instalatia de fabricare a hipocloritului de sodiu;

-Rezervor de clor activ- rezervor de clor de rezerva.

Imbutelierea clorului lichid are loc intr-o constructie semiinchisa si consta in umplerea containerelor speciale de clor prin transvazarea clorului lichid din depozitul de clor in container datorita diferentei de presiune. Pentru neutralizarea in caz de urgenta instalatia de imbuteliere este prevazuta cu un bazin de neutralizare cu solutie de hidroxid de sodiu.

Tipul productiei este continuu: 24 ore/zi, 7 zile/saptamâna.

4. Denumire comuna si caracteristici periculoase ale substantelor periculoase relevate din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicandu-se in termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase

Substanta chimica: clor lichid,.

Fraze de risc:

H270Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant

H 280: Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor

H315 Provoaca iritarea pielii

H331 Toxic in caz de inhalare

H 335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.

H 400: Foarte toxic pentru mediul acvatic

5. Informatii generale privind modalitatile de avertizare a publicului interesat , informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic

Producerea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului si populatiei (accidente majore) pot avea cauze si forme diferite de manifestare.

Accidente majore s-ar putea produce din cauza:unor dezastre naturale sau din motive tehnice.

Temperaturile ridicate pot provoca explozie. Clorul nu este un produs combustibil, dar multe substante ard în atmosfera cu clor, ca si când ar arde în oxigen.În urma acestor accidente potentiale, pot sa apara emisii de clor.

Probabilitatea de aparitie unor astfel de accidente chimice este foarte mica, fiind posibil sa nu apara niciodata pe durata întregii vieti a unei instalatii tehnologice, dar nu este neglijabila.

SADACHIT PRODCOM tine seama de riscul persoanelor expuse la actiunea clorului in cazul accidentelor.

Reguli de comportare si de actiune a populatiei in cazul producerii de accidente care implica clor lichid

Semnalul cu sirena electrica

ALARMA LA DEZASTRE

5 sunete (impulsuri) modulate a 16 secunde fiecare cu pauza de 10 secunde intre ele.

INCETAREA ALARMEI

Sunet continuu, de aceeasi intensitate, cu durata se 2 minute.

Cand auziti alarma

•Contactati un membru al conducerii din zona in care va aflati si urmati indicatiile acestuia

•Daca va deplasati pe strada, urmati cea mai scurta cale de a ajunge acasa (in cazul in care acest lucru este permis de autoritati) sau intrati rapid in cladirea cea mai apropiata. Nu ramaneti afara sau intr-un vehicul.

Daca va aflati acasa actionati dupa cum urmeaza

•Ascultati posturile radio

•Etansati usile si ferestrele incaperii in care v-ati adapostit, opriti ventilatia

•Indepartati-va de usi si de ferestre

•Nu mergeti la locul accidentului

•Folositi mijloace de protectie speciale sau improvizate ale cailor respiratorii ( masti de gaze, carpa umeda la gura si nas)

•Nu consumati alimente sau apa care au intrat in contact cu norul toxic.

•Nu impiedica actiunile de interventie

•Nu transmite zvonuri sau stiri exa-gerate despre situatia creata.

•Anunta rudele ca sunteti in siguranta, altfel autoritatile pot pierde timp cautandu-te.

•Nu mergeti la scoala sa va luati copiii. Scoala se ocupa de ei.

•Asteptati instructiunile autoritatilor sau semnalul de incetare a alarmei pentru a iesi.

SUNATI LA 112 DOAR DACA AVETI O URGENTA!

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art. 20, alin. (5) , sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic: informatii cu privire la locul unde este posibil sa se obtina, la cerere, informatii mai detaliate despre inspectie, sub rezerva dispozitiilor art. 22.

Data ultimei vizite pe amplasament: 05-06.07.2018

Sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii, se pot obtine informatii

suplimentare de la:

- Director Rotar Ioan Mihai: tel. 0264 313748

- Responsabil situatii de urgenta Sadachit Prodcom: Rotar Catalin tel. 0264 313748;

Director Sadachit Prodcom SRL

ing. Rotar Ioan Mihai