Anunt dezbatere publica 29.03.2023

Anunt dezbatere publica 29.03.2023

S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.

Str. Nicolae Teclu, nr. 3, loc. Turda, jud. Cluj

Tel / fax :0264 313748; 0264 311872

E-mail: prodcomsadachit@yahoo.com

CUI: RO 5360833

Nr. de inmatriculare: J12/781/1994

Nr inregistrare 25/ 10.03.2023

Anun?

privind dezbaterea public? în vederea ob?inerii autoriza?iei integrate de mediu

S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L.

S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L. cu sediul in municipiul Turda, str. Nicolae Teclu nr. 3, jude?ul Cluj anun?? organizarea ?edin?ei de dezbatere public?, în vederea ob?inerii autoriza?iei integrate de mediu pentru activitatea de : producere a s?rurilor anorganice, depozitare ?i îmbuteliere clor lichid, acid sulfuric, umplere, reparare (f?r? sudur?), verificare tehnic? periodic?, scoatere din uz ?i casare a recipien?ilor pentru clor lichid, pe amplasamentul din municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 12 c, jude?ul Cluj (punct de lucru) în data de 29.03.2023, ora 16.00, la sala de ?edin?e a SC SADACHIT PRODCOM SRL- municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989 nr. 12 c, jude?ul Cluj (on site), sau on line – linkul va fi disponibil pe site-ul firmei, www.sadachit.ro-. Documenta?ia de sus?inere a solicit?rii pentru ob?inerea autoriza?iei integrate de mediu poate fi consultat? la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cluj, Calea Doroban?ilor nr. 99 ?i la sediul S.C. SADACHIT PRODCOM S.R.L. în zilele de luni-vineri intre orele 9.00-13.00 pân? la data de 28.03.2023.

Propunerile justificate ale publicului privind solicitarea de autoriza?ie integrat? de mediu se pot transmite zilnic la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului Cluj, Calea Doroban?ilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 400722, fax 0264 410716 e-mail office@apmcj.anpm.ro pân? la data de 28.03.2023.

10.03.2023 SADACHIT PRODCOM S.R.L.

Ing. Rotar Ioan Mihai